Web Page Maker

INFORMACJE O FUNDACJI

    Fundacja WANABE powstała z potrzeby serca niesienia pomocy najbiedniejszym łódzkim rodzinom.

Nasze główne cele to:

1. Wspieranie merytoryczne i finansowe osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności dzieci i młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań zmierzających do poprawy ich sytuacji.

2. Inicjowanie procesów zmian cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych oraz działanie na rzecz rozwoju inicjatyw społecznych i świadomości społecznej mających na celu zapewnienie jednostkom pełnowartościowego rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego.

3. Budowanie świadomości konsumenckiej w zakresie możliwości i sposobów optymalnego prowadzenia prywatnego gospodarstwa domowego, racjonalnego wykorzystywania dochodów, jak również rozpowszechnianie, nabytej w ramach działań Fundacji, wiedzy na temat świadomości i zachowań prozdrowotnych i ekologicznych.


    Fundacja powstała w 2013 roku ale pierwsza pomoc dla dzieci z biednych łódzkich rodzin zorganziowana została w 2007 roku jako odpowiedź na internetowy apel o prezenty gwiazdkowe dla chorych i biednych dzieci. Od tego pojawiły się kolejne inicjatywy podejmowane prywatnie na Dzień Dziecka i Święta Bożego Narodzenia. Kolejne lata przyniosły pomysły na drobne prezenty, wyprawki szkolne, lalki podczas całego roku nie tylko na Święta.

    Do 2011 roku wspierały nas też instytucje publiczne, które udostępniały lokal na spotkania z rodzinami czy gadżetami dla najmłodszych. Od 2012 roku rozpoczeliśmy samodzielne działania na rzecz wyszukiwania rodzin i pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Szczególną rolę odgrywali zawsze nasi najbliżsi, współpracownicy i przyjaciele, którzy dwa razy do roku chętnie dzielą się z nami, a przede wszystkim z rodzinami, którym pomagamy, swoim czasem i chęcią wsparcia. Wielokrotnie otrzymywaliśmy słodycze, artykuły szkolne czy zabawki kupowane specjalnie dla wskazanych dzieci. Aby w pełni wykorzystać potencjał i chęć dalszej pomocy, nieformalne dotąd działania przerodziły się w stworzenie Fundacji.

    Obecnie możemy zbierać dary rzeczowe i finansowe, korzystając z pomocy wolontraiuszy czy też ubiegać się o zewnętrzną pomoc finansową na działalność. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli nam do tej pory pomóc i prosimy o wsparcie na kolejne lata obiecując, że dołożymy wszelkich starań aby pomagać tym, którzy nie mają szansy na normalne życie oraz dodawać sił tym, którzy tego najbardziej potrzebują.